ห้องเดี่ยว (Single Room)

ห้องเดี่ยว (Single Room)

ห้องพักขนาด 16 ตารางเมตร มีอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ครบ พร้อมสำหรับเข้าพักได้ทันที More »

ห้องคู่ (Double Room)

ห้องคู่ (Double Room)

ห้องพักขนาด 32 ตารางเมตร โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกจะเป็นห้องนอน ส่วนที่สองเป็นห้องรับรอง และส่วนที่สามเป็นห้องครัว มีอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ครบ พร้อมสำหรับเข้าพักได้ทันที More »

ห้องรับรอง

ห้องรับรอง

ห้องรับรอง จะมีอยู่ในห้องคู่ (Double Room) จัดวางได้ลงตัว ให้ท่านใช้เป็นที่พักผ่อน หรือต้อนรับแขกผู้มาเยือน More »

ห้องครัว

ห้องครัว

เราจะมีเตาไมโครเวฟ และกาน้ำร้อน ไวให้ท่านประกอบอาหาร และเครื่องดื่ม More »

ห้องน้ำ

ห้องน้ำ

ห้องน้ำ ในแบบห้องคู่ (Double Room) และห้องเดี่ยว (Single Room) จะต่างกันที่ ห้องคู่ (Double Room) จะมีอ่างอาบน้ำให้ More »

 

เคไอแซด แฟลต อาคาร B

ห้องพักอาคารแฟลต บี  จะเป็นห้องที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ทุกห้อง 

  • ห้องพักแบบห้องว่าง ไม่มีเฟอร์นิเจอร์
  • มีพัดลมติดเพดาน
  • โทรศัพท์ภายใน

ราคาห้องพัก

  • ราคา 1,800 บาท / เดือน (ราคานี้ยังไม่รวมค่าน้ำ-ค่าไฟ)

 

อัตราค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า / หน่วย

  • ค่าน้ำประปา   ราคา 17.50 บาทต่อหน่วย
  • ค่าไฟฟ้า         ราคา 8.00 บาทต่อหน่วย