ห้องเดี่ยว (Single Room)

ห้องเดี่ยว (Single Room)

ห้องพักขนาด 16 ตารางเมตร มีอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ครบ พร้อมสำหรับเข้าพักได้ทันที More »

ห้องคู่ (Double Room)

ห้องคู่ (Double Room)

ห้องพักขนาด 32 ตารางเมตร โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกจะเป็นห้องนอน ส่วนที่สองเป็นห้องรับรอง และส่วนที่สามเป็นห้องครัว มีอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ครบ พร้อมสำหรับเข้าพักได้ทันที More »

ห้องรับรอง

ห้องรับรอง

ห้องรับรอง จะมีอยู่ในห้องคู่ (Double Room) จัดวางได้ลงตัว ให้ท่านใช้เป็นที่พักผ่อน หรือต้อนรับแขกผู้มาเยือน More »

ห้องครัว

ห้องครัว

เราจะมีเตาไมโครเวฟ และกาน้ำร้อน ไวให้ท่านประกอบอาหาร และเครื่องดื่ม More »

ห้องน้ำ

ห้องน้ำ

ห้องน้ำ ในแบบห้องคู่ (Double Room) และห้องเดี่ยว (Single Room) จะต่างกันที่ ห้องคู่ (Double Room) จะมีอ่างอาบน้ำให้ More »

 

เคไอแซด แฟลต อาคาร A

ห้องพักอาคารแฟลต A จะเป็นห้องที่มีเฟอร์นิเจอร์ทุกห้อง

  • ห้องพักแบบมีเฟอร์นิเจอร์ คือ โต๊ะเครื่องแป้ง, ตู้เสื้อผ้า
  • มีพัดลมติดเพดาน
  • โทรศัพท์ภายใน

ราคาห้องพักมีอยู่ 2 ราคา

  • ราคา 2,207 บาท/เดือน (เฉพาะชั้น 1 – 3) (ราคานี้ยังไม่รวมค่าน้ำ-ค่าไฟ)
  • ราคา 2,007 บาท/เดือน (เฉพาะชั้น 4 – 5) (ราคานี้ยังไม่รวมค่าน้ำ-ค่าไฟ)

อัตราค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า/หน่วย

  • ค่าน้ำประปา   ราคา 17.50 บาทต่อหน่วย
  • ค่าไฟฟ้า         ราคา 8.00 บาทต่อหน่วย